Viltuppfödning


Fasaner  Rapphöns

BESTÄLLA/UPPLYSNINGAR
PRISER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kläckrummet med ruv/kläckmaskin
är färdigbyggt.

Avelsfåglarna

 

Fasanägg satta i sina ramar klara att
sätta in i ruvaren

 

Fasankycklingarna plockas ur kläckbacken

 

Fasankycklingarna under lampan

 

 

 

 

 

Kullhusen

 

Voljärerna

Dags för utsättning

Stora steget ut i friheten

Var det en hök jag hörde?

Utsättningsplats

Viltåker intill utsättningsplatsen

 

2010 kan vi lev. enl. nedan

 

FASANER

6 veckors

                                

 

          RAPPHÖNS 

Från ägg till 8-veckors

Kycklingar och ägg skall avhämtas på Tolsgården.

Beställning/upplysningar/priser:

0706-218 994

 E-post gamekeeper@tolsgarden.se

Har bedrivit uppfödning av fasaner samt rapphöns sedan början av 90-talet. 
Till att börja med inköptes daggamla kycklingar varje år. Sedan sparades en del avelsfåglar, ägg samlades in på våren för att lämnas in för kläckning. 2002 kläckte vi själva fram våra kycklingar för första gången.
Säsongen 2003 planerar vi att även föda upp rapphöns
Vi kommer ev. även att köpa in andägg att kläcka fram så att viltvattnen får en liten ökning av andpopulationen. Fortsättningsvis kommer här att skrivas lite om hur allting avlöper - från byggandet av kläckrum, kläckning, utsättning och om allt gått bra jakt över spaniel

 


 

 

Resultatet på första kläcket var inte i topp, men sedan vi bytt till en elektroninsk temostat så gick det bättre.
Dock var  antalet ägg där kycklingarna inte orkade ta sig ut och antalet kycklingar med "krokfötter" allt för stort för att vi skulle vara helt nöjda. 
Efter att ha mätt ruv temperaturen med ett antal olika termometrar - som alla visade olika  temperaturer beslutade vi oss för att lita på den temp. som den gamla hederliga febertermometern visade och sänkte ruv- temperaturen något ytterligare.
Vårt 3:e och sista kläck för säsongen gav det resultat som vi eftersträvat - ca. 80% kläckte fram.
Detta resultat innebar också att vi kunde avyttra en del kycklingar.

 

 

 

Avelsfåglarna hålls i gårdens gamla hönshus. Vad som behöver göras är att utöka voljärens storlek.
Fåglarna utfodras under vintern med kärnfoder och när tiden för äggläggning börjar närma sig går vi gradvis över till värpfoder.

 

 

 

 

 

Vi samlar äggen i 10 dagar, sedan är det dags att sätta dom i
ruvbackarna. Varje back rymmer ca 250 ägg.
Ruvtemperaturen är drygt 37grader och luftfuktigheten 40-50 %.
På det 22:a-23:e dygnet är det dags att höja luftfuktigheten. Vi efter-strävar 70% men har inte riktigt lyckats komma upp dit ännu men ska nog lyckas med detta denna säsongen.

 

 

 

 

När alla framkläckta kycklingar plockats ut går vi igenom äggen för att kolla befruktningsgrad och i vilket stadie som okläckta ägg stoppat i utvecklingen.

 

 

 

 

 

Kycklingarna placeras nu under värmelampa i kycklinghusen. Temperaturen är logom då kycklingarna ligger i en ring runtom lampan.
Klumpar de ihop sig under lampan är temperaturen för låg och lampan sänkes något. Under den första veckan bör inte kycklingarnas underlag i kullhuset bestå av kutterspån utan av wellpapp eller snittad halm.
Kycklingarna har en tendens att tro att kutterspånet är mat. De klara inte
att svälja spånen utan de klumpas i halsen och kycklingarna kvävs.

Kycklingarna skall också ha tillgång till färskt vatten och foder. Fodret
serveras lämpligen på en foderbricka de första dagarna, sedan i foderautomater. Tänk på att inte sätta in för stora vattenautomater då
kycklingarna dränker sig i "vattenrännan" om den är för stor. Man kan lägga stenar av lämplig storlek i rännan för att förhindra detta.
Kycklingarna ska även ha torr fin sand som de kan bala sig i.

För kycklingarnas överlevnad är det mycket viktigt att vatten- och
foderautomater diskas dagligen.

 

 

Ett kullhus kan med god skötsel rymma upptill 400 kycklingar, men vi
har inte planerat att ha så många i dem.

 

 

 

 

 

 

 

Utanför kullhuset är ett "förrum" med tak och vägg på en sida anslutet.
Hit får kycklingarna komma ut redan när de är en veckla gamla om vädret tillåter. Det gäller dock att titta till dem ofta och att ha koll på vädret. Om
det finns risk för kraftigt regn eller blåst måste man vara beredd att ta in dom, likaså måste kycklingarna tas in i kullhuset på natten. De klarar ännu inte av en natt ute. Vid ca 2-3-veckors ålder brukar kycklingarna få tillgång till den större voljären.De ska nu också ha tillgång till sittpinnar i kullhuset.
 De ska nu också klara av att själva gå in i kullhuset för natten, men voljären måste ändå kollas noga så att inte några har
"gått vilse" den första tiden.

 

Nu har kycklingarna blivit 6 veckor. Om några dagars bra väder är att vänta är det dags för dem att ta utsättningsplatserna i besittning. Vi använder oss av traktorns frontlastare för att helt enkelt flytta hela kullhuset till utsättningsplatsen. Detta är mycket arbetsbesarande och kycklingarna blir inte så stressade som om de ska fångas in för att placeras i utsättningslådor.

 

 

 

 

Efter att kullhuset kommit på plats, lämnas kycklingarna ifred någon timma innan luckan öppnas och de kan gå ut ur kullhuset.

 

 

 

 

 

 

Kycklingarna börjar ganska omgående utforska de nya omgivningarna.

 

 

 

 

 

 

Runt utsättningsplatsen har vi monterat ett finmaskigt nät kompetterat med en strömförande tråd på utsidan. Detta för att hålla kycklingarna på plats den första tiden och för att markbunda predatorer ska förbli på utsidan.

 

 

 

 

Efter en tid tar vi bort nätet och kycklingarna får tillgång till viltåkern och den omkringliggande terrängen.

 

 

 

 

 

Rapphöns

Inför uppfödningsäsongen 2009 planerar vi för utbyggnad av voljärer
då efterfrågan på 8-veckors utsättningsklara fåglar ökat.

Välkommen med Era förfrågningar- "liten som stor"

Kläckäggen är satta i ruvbacken

Äggen flyttas till kläckbacken

Kycklingarna är kläckta.

Masonitringen är klar att ta emot kycklingarna

Tillväxten har påbörjats

Blivande avelsfågel

 

 


Copyright: Sören Thoresson

Senast uppdaterad 2010-02-10